DOLOČEVANJE CELOKUPNE VSEBNOSTI CBD

Vsebnost kanabidiola (CBD) se običajno določuje z dvema kromatografskima tehnikama, in sicer bodisi s tekočinsko (LC – Liquid Chromatography) bodisi s plinsko kromatografijo (GC – Gas Chromatography). Kot že samo ime pove, je pri prvi tehniki mobilna faza tekočina, pri drugi pa inerten plin.

Slika 1. Proces dekarboksilacije.

Če se vrnemo korak nazaj, je v sami rastlini kanabidiol vedno prisoten le v kislinski obliki kar enako velja tudi za preostale kanabinoide. Ker je ta oblika neaktivna jo je zato za dosego željenih terapevtskih učinkov potrebno s procesom dekarboksilacije pretvoriti v aktivno. Iz tega razloga zato rastline ne žvečimo, temveč jo konzumiramo drugače (npr. s kajenjem, uparevanjem ali s pripravo izdelkov s peko). Tudi CBD kapljice in podobni preparati vsebujejo aktiven kanabidiol, ki ga proizvajalci dekarboksilirajo bodisi pred ali po ekstrakciji olja iz rastline.

Glavna razlika med obema omenjenima tehnikama (LC, GC) za določevanje vsebnosti kanabidiola je za naročnika analize torej v interpretaciji rezultatov. Za celokupno vsebnost CBD-ja je pri določevanju s tekočinsko kromatografijo nujno potrebno sešteti vsebnosti kislinske in proste oblike, medtem ko pri plinski kromatografiji kot rezultat že dobimo celokupen procent CBD-ja.