METODA ZA DOLOČEVANJE SLEDOV THC (THC FREE)

UVOD

Nekatera tržišča imajo lahko posebne regulatorne zahteve za izdelke, ki vsebujejo CBD, z namenom zagotavljanja varnosti potrošnikov. Splošna zahteva za gojenje industrijske konoplje ponavadi omejuje maksimalno vsebnost THC-ja (Dronabinol), za katerega sicer v večini Evrope velja dopustna meja 0,2 %, v Švici 1,0 % ter v ZDA 0,3 %. Določeni trgi pa poleg tega še dodatno omejujejo vsebnost THC-ja v končnih pripravkih. Tak je recimo nemški trg, kjer je zahteva za maksimalno dovoljeno koncentracijo THC-ja v oljnih kapljicah 5 ppm. V kolikor želite kapljice prodajati na tem trgu, je zato zelo pomembno, da lahko zagotovite ustrezno kontrolo THC-ja v končnih pripravkih s primerno analitsko metodo, ki omogoča kvantifikacijo zelo nizkih koncentracijskih nivojev.

Slika 1: Struktura d9-THC

NALOGA

Za potrebe naše stranke smo morali razviti visoko občutljivo metodo za določevanje sledov THC-ja.

REZULTAT

Metodo smo razvili z uporabo plinske kromatografije v povezavi z masno selektivnim detektorjem. Za zagotovitev dovolj nizke meje detekcije smo se poslužili načinu selektivnega opazovanja ionov (angl. SIM – Single Ion Monitoring), pri katerem za razliko od običajnega celotnega masnega spektra (angl. SCAN) opazujemo le posamezne izbrane ione, ki so specifični za molekulo THC-ja. Na ta način smo dosegli mejo detekcije na nivoju 1 ppm (0,0001 %), kar z drugimi besedami pomeni, da uspemo zaznati že en sam delec THC-ja v okolici milijona drugih delcev. Meja kvantifikacije metode znaša 5 ppm (0,0005 %).

Slika 2: Kromatogram vzorca s 5 ppm d9-THC. 

Slika 3: Zgoraj: Odziv standarda d9-THC 1000 ppm ; Spodaj: Masni spekter d9-THC.