Analiza vzorca domačega žganja

Za našo stranko smo analizirali vzorec domačega žganja (sadjevec) ter v njem določili vsebnost metanola in etanola ter dodatno identificirali še ostale prisotne hlapne komponente.

Izgled: brezbarvna tekočina.

Vonj: izrazit vonj po (mešanem) sadju, razloči se vonj po slivi.

Analize:

  • Vsebnost etanola
  • Vsebnost metanola
  • Identifikacija preostalih hlapnih komponent.

Vsebnost metanola in etanola smo določili kvantitativno glede na eksterna standarda. Tako vzorec kot standarda smo pripravili v izbranem (težko hlapnem) polarnem topilu.

Rezultat

Vsebnost etanola = 42,9 % (m/m), kar ustreza 50,6 volumskim odstotkom (etilnega) alkohola

Vsebnost metanola = 0,1 % (m/m)

Iz rezultatov je razvidno, da analiziran sadjevec vsebuje 50,6 volumskih % etilnega alkohola in je kot tak za uživanje nekoliko premočan. Dodatno je pri tej koncentraciji polna aroma lahko še delno zakrita. Zato ga je priporočljivo redčiti z (mehko) vodo na pitno jakost, ki znaša okoli 40 volumskih %.

Metanola je v vzorcu relativno malo in je določena vrednost 0,1 % (m/m) sprejemljiva tudi z vidika farmacevtskega stališča, ki sicer po ICH smernicah v zdravilih dopušča prisotnost do 0,3 % metanola.

V vzorcu smo poleg metanola in etanola identificirali še višje alkohole (1-propanol, 2-butanol, 2-metil-1-propanol, 1-butanol, 3-metil-1-butanol, 2-metil-1-butanol), etilacetat ter acetal (1,1-dietoksietan). Kot zanimivost naj omenimo, da je ravno 1,1-dietoksietan ena od glavnih komponent, ki prispevajo k aromi pri whiskey-ih, ki so narejeni iz ječmenovega slada.     

Kako izgleda rezultat analize, ki ga dobimo neposredno iz instrumenta (plinski kromatograf sklopljen z masno selektivnim detektorjem), pa si lahko ogledate na spodnji sliki (strokovno ji rečemo kromatogram). Za tiste, ki na področju kromatografije niste ravno domači, naj zelo na kratko razložimo naslednje:

  • Pozicija posameznega vrha oz. čas (minute), pri katerem je vrh prikazan na kromatogramu, določuje za katero komponento gre.
  • Površina posameznega vrha določuje količino posamezne komponente.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published